Lokal lönebildning viktig för verksamhetens utveckling

ARBETSGIVARPODDEN I detta avsnitt av Arbetsgivarpodden samtalar vi om lokal lönebildning och avtalet RALS-T. Parterna bakom avtalet diskuterar hur den lokala lönebildningen och dialogen mellan chef och medarbetare, kan stödja verksamhetsutveckling och lönen som styrmedel.

Gästar oss denna gång gör Ken Jonsson, före detta biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket och Ylva Eriksson, biträdande förhandlingschef på JUSEK och representant för Saco-S.

– Tanken med lokal lönebildning är att lönen ska vara ett styrmedel för att åstadkomma verksamhetsutveckling. Varje enskild myndighet är unik och har egna behov och prioriteringar. Centrala parter skulle inte kunna skriva ett löneavtal som tar hänsyn till allas olika behov och förutsättningar. Det är därför den lokala lönebildningen är så viktig, säger Ken Jonsson.

– Det är viktigt att man har en kontinuelig dialog med sin chef under året. Det räcker inte bara med ett medarbetarsamtal och ett lönesättande samtal.

– Man ska under året ha en löpande dialog med sin chef. Inför en lönerevision ska man fundera över vad man vill lyfta fram kring sina egna insatser och vad man vill. Något som också är viktigt att komma ihåg är att man i samtalet ska fokusera på sig själv och sina egna prestationer, inte jämföra sig med sina kollegor, säger Ylva Eriksson.  

Klicka på länken nedan för att lyssna på podden. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.

Nytt inspirationsmaterial om lönebildning

Partsrådet har tagit fram inspirationsmaterialet ”RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen”, om tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Materialet ska inspirera till utvecklande samtal kring hur man kan utveckla en långsiktig lönebildning utifrån tillsvidareavtalet.

Ett löneavtal som visar vägen