Jämställt föräldraskap gynnar både arbetsgivare och arbetstagare

Hur kan arbetsgivare underlätta ett jämställt föräldraskap och vad vinner de på det? Det var frågor som togs upp på den konferens som Arbetsgivarverket var med och arrangerade i slutet av september.

Bild: Panelen med representanter från Arbetsgivarorganisationer, med Arbetsgivarverkets Jenny Lindmark längst till vänster.

Arbetsgivarverkets socialförsäkringsexpert Jenny Lindmark var på plats på konferensen och deltog bland annat i ett panelsamtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna Almega, Sveriges byggindustrier och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hur var konferensen?

– Det var en bra dag fylld av konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt föräldraskap kan bedrivas. 

Varför är jämställt föräldraskap en viktig arbetsgivarfråga?

– Studier visar att den förälder, oftast kvinnan, som tar ut en lång föräldraledighet när barnet är litet tenderar att fortsätta ha huvudansvaret för hem och familj även efter återgång i arbete. Detta "dubbelarbete" leder till mer deltidsarbete bland kvinnor, och kan även leda till mer vård av sjukt barn och fler sjukskrivningar bland kvinnor. Med andra ord leder långa frånvarotider med föräldraledighet ofta till ännu mer frånvaro från arbetet. Det är ett av skälen till att det är så viktigt med ett jämställt föräldraskap och en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, säger Jenny Lindmark.

Konferensen arrangerades av Länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i samverkan med förutom Arbetsgivarverket även Almega, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt TCO.

Konferensen webbsändes och delar av den kommer att läggas ut på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats.