Jämställt föräldraskap – en viktig arbetsgivarfråga

I slutet av september arrangeras en konferens om jämställt föräldraskap. Här kommer du bland annat att få ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur man kan arbeta för ett jämställt föräldraskap.

Konferensen arrangeras av Länsstyrelserna och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i samverkan med Arbetsgivarverket, Almega, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, SKL samt TCO.

I den nationella strategin för ett förstärkt föräldraskapsstöd nämns för första gången arbetsgivarna som en viktig aktör. Arrangörerna vill med konferensen visa på att frågan är mer än en "köksbordsförhandling" och att man som arbetsgivare har en möjlighet att påverka föräldrars fördelning av föräldraledighet och vård av sjukt barn, vilket gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Ett utvecklat arbete för jämställt föräldraskap kan vara avgörande för rekrytering, framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

BIld på Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på ArbetsgivarverketJenny Lindmark, som är socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, kommer att delta i ett panelsamtal under eftermiddagen tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer. Vi har ställt några frågor till Jenny om konferensen och varför man ska gå på den.

Berätta lite om konferensen, vad kommer den att innehålla och varför ska man gå på den?

– Konferensen riktar sig till arbetsgivare, HR-strateg, facklig representant eller motsvarande. Under dagen får du ta del av konkreta förslag på hur arbetet med ett jämställt föräldraskap kan bedrivas hos arbetsgivare, samt fakta och forskning om vilka fördelar det finns med att jämställt föräldraskap.

Varför är Arbetsgivarverket med och arrangerar den här konferensen?

– Vi tycker att ett jämställt föräldraskap är en viktig arbetsgivarfråga. Studier visar att den förälder (oftast kvinnan) som tar ut en lång föräldraledighet när barnet är litet tenderar att fortsätta ha huvudansvaret för hem och familj även efter återgång i arbete. Detta "dubbelarbete" leder till mer deltidsarbete bland kvinnor, och kan även leda till mer vård av sjukt barn och fler sjukskrivningar bland kvinnor. Med andra ord leder långa frånvarotider med föräldraledighet ofta till ännu mer frånvaro från arbetet.

Som samhällsutvecklingen ser ut nu behöver både kvinnor och män vara rustade för ett längre och mer hållbart arbetsliv. Ett mer jämställt föräldraskap är en förutsättning för det.

Program och anmälan

Ta del av programmet här

Anmäl dig här

 

 

 

Konferens om jämställt föräldraskap

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ordnar tillsammans med Länsstyrelserna en konferens om jämställt föräldraskap. Konferensen riktar sig till arbetsgivare, HR- strateg, facklig representant eller motsvarande.