Inspirerande när hackare och myndigheter löste samhällsutmaningar

Den 4-6 april var det dags för årets upplaga av det myndighetsdrivna Hack for Sweden. Karin Åslund, Arbetsgivarverkets projektledare för inkluderingsprojektet Skills 360, satt i juryn för området Arbetsmarknad. Här svarar hon på tre frågor om evenemanget.

Bild: Arbetsgivarverkets Karin Åslund tillsammans med det vinnande laget Team Ava bestående av Joakim Eklund och Fred Isaksson, just nu x-jobbare på AlphaCE coaching & education.

Hur upplevde du dagarna?

– Fantastiska! Det blir en otroligt inspirerande miljö när 420 hackare och 90 organisationer, varav ungefär hälften är myndigheter, samlas under ett och samma tak för att under 40 timmar lösa konkreta samhällsutmaningar.

– Förutom själva hackathonet fanns även en utställningsyta där Hack for Swedens alla partners, däribland många myndigheter, kunde ställa ut. För dessa erbjöds under fredagen också workshopar och föreläsningar som var väldigt givande.

Vad blev resultatet, vilken lösning vann?

– Inom området Arbetsmarknad presenterades en mängd intressanta förslag hur man kan öka rörligheten, underlätta karriärvägledning och inträdet på arbetsmarknaden och bättre synliggöra och verifiera kompetens. Vinnaren inom vårt område presenterade en digitaliserad och tillgänglig karriärvägledning som på ett personligt sätt hjälper individen att reflektera över sina styrkor och drivkrafter och hitta sin väg på arbetsmarknaden. Den har en väldig potential i realiserbarhet och skalbarhet.

– Sammantaget var Hack for Sweden en väldigt bra arena för nätverkande och omvärldsbevakning som jag tror kan mynna ut i konkreta resultat och ökad samverkan och innovationskraft för statsförvaltningen.

Varför ska statliga myndigheter syssla med hackathon?

– Internationella jämförelser har visat att Sverige saktat av något i digitaliseringstakten. Hackathons är en bra källa till ökad medborgardriven innovationskraft för myndigheterna som gör att vi kan fortsätta erbjuda moderna och relevanta tjänster i nivå med medborgarnas förväntningar. Dessutom är det ett lärande i sig, till exempel vad gäller arbetssätt och arbetskultur.

Bild: Många besökare på Hack for Sweden 2019. Foto: Elias Ljungberg Visual Verge.

Om Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett initiativ för att väcka medvetenhet kring och visa på värdet av svenska myndigheters öppna data. Det är ett nätverk som består av 30 myndigheter och individer som vill skapa hållbar förändring med hjälp av öppen data. Ett årlig hackathon är huvudarrangemanget.  

Arbetsgivarverket sitter i styrgruppen för Hack for Sweden.

Läs mer om Hack for Sweden.