Industrins parter växlar yrkanden i förhandlingar med påverkan på statens avtalsrörelse

AVTAL 2020 Idag inleddes det stora avtalsåret 2020 när bland annat industriavtalens parter växlade yrkanden med varandra. Resultaten av industrins förhandlingar får effekter i övriga avtalsförhandlingar, bland annat den statliga, menar Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

Bild: Anna Falck, förhandlingschef på ArbetsgivarverketPå industrisidan har bland annat arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen växlat yrkanden med Unionen, Sveriges ingenjörer respektive IF Metall. Avtalen på industrisidan är viktiga avtal på svensk arbetsmarknad då det sätter det så kallade märket för löneökningarna.

Teknikföretagen framhåller bekymmer med en låg produktivitet samt avmattningen i ekonomin. De yrkar därför på en ettårig förlängning av nuvarande avtal och uttrycker förvåning över bland annat de lönekrav som motparterna yrkar.

I övrigt lyfter arbetsgivarsidan yrkanden om mer flexibla arbetstider och semesterbestämmelser samt ett löneutrymme som är dispositivt för lokala parter.

– Hur långt avtalet blir är en intressant fråga. Avtalens längd påverkar avtalsförhandlingarna på hela arbetsmarknaden och även våra förhandlingar hösten 2020, kommenterar Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

Gemensamt för de tre arbetstagarorganisationerna är krav på ett löneökningsutrymme motsvarande 3 procent och en låglönesatsning i form av en krontalsskiva motsvarande 783 kronor. De yrkar också på en fördelning som innefattar en individgarantier med en minsta löneökning på 530 kronor. Samtidigt vill de begränsa till exempel möjligheterna till övertidsuttag – något som arbetsgivarsidan på sin sida yrkar på att utöka.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att även Sveriges ingenjörer yrkar på individgarantier i avtalen, avslutar Anna Falck.

Se presskonferensen på Teknikföretagens webbplats