Hög energi och ett stort engagemang när Hållbart arbetsliv lanserades

Under gårdagens lansering av Partsrådets storsatsning Hållbart arbetsliv, framhöll ministrarna Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi att hälsosamma och friska arbetsplatser ytterst är en demokratifråga.

Partsrådet, som är den statliga sektorns stöd från centrala parter till de lokala parterna i gemensamma kollektivavtalsfrågor, lanserade igår inför över 230 statliga arbetsgivare och fackliga företrädare, det nya programmet Hållbart arbetsliv. Programmet ska genom partsgemensamma lokala insatser bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv inom statlig sektor. För detta arbete har parterna tagit fram mottot "en bättre arbetsdag varje dag".

Invigningstalaren, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, pekade på att statlig sektor generellt sett har ett gott läge när det gäller arbetsmiljö och sjukskrivningstal, men att situationen varierar inom sektorn. Annika Strandhäll välkomnade parternas höga ambition och framhöll att det inte finns någon "quick fix" för ett hälsosamt arbetsliv, utan det är en fråga som kräver ständig uppmärksamhet och ett ihållande arbete.

BIld på socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Eftermiddagen i Partsrådets regi erbjöd ett varierat program med olika infallsvinklar på såväl utmaningar likväl som vinster med satsningar på en bättre arbetsmiljö. Talarna, budskapen och inläggen präglades alla av en hög energi och ett stort engagemang för frågan.

Under ledning av programchefen Emilia Liljefrost genomfördes ett panelsamtal med Brita Lejon, ordförande för fackförbundet ST, Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG och stressforskaren Magnus Sverke från Stressforskningsinstitutet. Ett samtal med bland annat fokus på digitaliseringens effekter på arbetsmiljön.

Partsrådets ordförande Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket berättade om sina förväntningar på programmet. Därefter tog styrgruppen plats på scen; Anna Falck och Matilda Nyström Arnek, båda Arbetsgivarverket, Lena Emanuelsson, Saco-S, Åsa Erba Stenhammar, OFR/S,P,O och Helen Thornberg, Seko. Gemensamt kunde de berätta hur Hållbart arbetsliv utvecklats från ett beslut i avtalsrörelsen 2017 fram till dagens lansering med sju färdiga tjänster för lokala parter att avropa.

Bild på paneldeltagarna

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck beskrev det stora engagemanget från parternas sida och uppmanade lokala parter att börja ta del av tjänsterna. Nu finns tjänsterna på plats och det är dags att sätta igång utvecklingsresan, var budskapet från Anna Falck.

Kammarkollegiets Helén Björkman och Karin Edstrand, HR-chef respektive Saco-S-företrädare, bjöd på konkreta exempel över hur tjänsterna kan stödja verksamhetsutveckling. Myndigheten har avropat tjänsten Effektiva team som utifrån verksamhetens uppdrag stödjer bland annat effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning.

Åhörarna fick också lyssna till civilminister Ardalan Shekarabi. Civilministern framhöll den tydliga kopplingen mellan en god arbetsmiljö och myndighetens förmåga att kunna lösa sitt uppdrag och erbjuda en god samhällsservice. Därför är frågan om arbetsmiljö ytterst en fråga om förtroendet för statsförvaltningen och ytterst för demokratin, menade ministern.

Bild på civilminister Ardalan Shekarabi

Seminariet avslutades med talarna Göran Hägglund, före detta socialminister och Göran Johnsson före detta förbundsordförande IF Metall. De båda har tidigare haft ett regeringsuppdrag att inom ramen för Pensionsgruppens arbete, särskilt samla in synpunkter från arbetsmarknadens parter på framtidens pensionssystem. Göran och Göran som de själva presenterade sig som, berättade om hur demografiska, samhällsekonomiska och hälsofaktorer samverkar för ett allt längre arbetsliv, en fråga som i sin tur är beroende av ett hälsosamt arbetsliv. Göran Johnssons medskick till parterna var att arbetsmiljö inte bara handlar om generella riktlinjer. Var konkret, ge handpåläggning och visa upp era goda exempel, var Göran Johnssons uppmaning.

Hållbart arbetsliv

Här kan du läsa mer om och anmäla intresse för de olika verktyg som arbetsområdet Hållbart arbetsliv erbjuder.