Hållbart arbetsliv - vad kan vi göra tillsammans?

ARBETSGIVARPODDEN Stress och ohälsa på arbetsplatsen ökar i staten enligt Arbetsgivarverkets senaste arbetsmiljörapport. Så, vad krävs av arbetsgivare och medarbetare för att vi ska orka arbeta längre? Gästar oss denna gång gör Partsrådet och Statskontoret.

80 procent av de som jobbar i staten upplever att de är nöjda med sin arbetsmiljö. Men, enligt Arbetsgivarverkets senaste arbetsmiljörapport, ökar stress och ohälsa på arbetsplatsen. Vi pratar i podden om vad ett hållbart arbetsliv är, vilka utmaningar som arbetsgivare och medarbetare står inför också om vilket stöd Partsrådet erbjuder.

Vi gästas denna gång av Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets program Hållbart arbetsliv och Johan Sörensson, som är chef för avdelningen Verksamhetsstöd på Statskontoret.

– Vi ser en ökad grad av komplexitet både i arbetslivet och i livet som helhet, inte minst med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Det betyder en förändring av arbetsinnehåll, idag har alla en smartphone med både kontoret och privatlivet på fickan. Dessutom åldras befolkningen. Gruppen som är 85 år eller äldre ökar kraftigt. Det sätter press på våra pensionssystem och inom några år måste vi kunna och vilja arbeta några år längre, säger Emilia Liljefrost som svar på frågan om vilka utmaningar hon ser framför sig.

– Vi har använt oss av Partsrådets verktyg för halvdagsworkshop. Bakgrunden var att vi hade gjort en medarbetarundersökning där vi såg att vi behövde arbeta mer med stress och press-frågorna. Vi behövde stärka chefernas förmåga att hantera och fånga upp tidiga tecken hos medarbetarna. Det finurliga med de tjänster och verktyg Partsrådet erbjuder är just det partsgemensamma, för inte bara kunde vi nå ut till våra chefer, vi fick också ett gemensamt språk med våra fackliga representanter och vårt arbetsmiljöombud, vi hittar en gemensamskap kring det här frågorna, säger Johan Sörensson i podden.