Gunnar Holmgren ny generaldirektör för Arbetsgivarverket

PRESSMEDDELANDE Arbetsgivarverkets styrelse har utsett Gunnar Holmgren till ny generaldirektör i Arbetsgivarverket. Gunnar Holmgren har arbetat över 30 år i central statsförvaltning och har bland annat varit landshövding i Västernorrlands län, chef för Ståthållarämbetet och generaldirektör vid FMV.

Gunnar Holmgren är född 1957 i Vännäs, Västerbotten och är utbildad ingenjör. Han är ekonomie doktor vid Åbo Akademi och reservofficer i flygvapnet. Gunnar Holmgren har en lång erfarenhet av den statliga arbetsgivarpolitiken och har bland annat svarat för den samlade utvärderingen av den arbetsgivarpolitiska delegeringen (SOU 2002:32). Han har också varit ordförande för GD-föreningen. Som exempel på hans nuvarande uppdrag kan nämnas styrelseledamot i Kåpan Pensioner som förvaltar den statliga tjänstepensionen och ordförande för regeringens expertråd för klimatanpassning.

Bild på Gunnar Holmgren, ny GD på Arbetsgivarverket

– Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Gunnar Holmgren till detta viktiga uppdrag. Styrelsen har ställt stora krav på erfarenhet av den statliga arbetsgivarpolitiken, partsmodellen och av statlig förvaltning och vi har funnit att Gunnar Holmgren matchar dessa krav på ett utmärkt sätt. Vi är övertygade om att hans gedigna erfarenhet kommer att bidra till utvecklingen av den statliga arbetsgivarpolitiken och därmed till hela den statliga sektorns attraktivitet och effektivitet, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Gunnar Holmgren efterträder Eva Liedström Adler som går i pension. Gunnar Holmgren tillträder som generaldirektör för Arbetsgivarverket den 21 augusti.

– Jag har under många år i olika roller fått arbeta med arbetsgivarfrågor och vet hur viktiga frågorna är för verksamheten. Därför känns det både roligt och spännande att nu få möjlighet att bidra till vidareutvecklingen av arbetsgivarpolitiken för hela den statliga sektorn, säger Gunnar Holmgren.

Mer information

För mer information, kontakta kommunikationschef Lars Andrén, telefonnummer 070-287 31 27.