Givande träff med Delegationen för senior arbetskraft

I veckan träffade Arbetsgivarverket Delegationen för senior arbetskraft. Delegationen, som har i uppdrag att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, ville veta hur Arbetsgivarverket och statliga myndigheter arbetar för ett längre arbetsliv.

Bild: Representanter från Delegationen för senior arbetskraft och Arbetsgivarverket.

– Det var intressant att få veta mer om delegationens arbete och glädjande att höra att deras syn på ett hållbart arbetsliv ligger så nära vårt, säger Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket.

Delegationen för senior arbetskraft ska bland annat arbeta med äldres möjligheter i arbetslivet och synen på äldre på arbetsmarknaden.

– I staten arbetar vi för ett längre och mer hållbart arbetsliv på många olika sätt, inte minst genom våra omställnings- och pensionsavtal. Dessutom driver Arbetsgivarverket projektet Skills360 som syftar till att just öka inkluderingen på arbetsmarknaden, säger Åsa Krook.

Mötet med Arbetsgivarverket var ett led i delegationens arbete med att hämta in olika intressenters syn på frågan. Delegationen för senior arbetskraft ska redovisa sitt uppdrag i oktober 2020.

Kort om Delegationen för senior arbetskraft

Regeringen tillsatte i augusti 2018 en delegation för främjande av äldre arbetskraft, med uppdrag att motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.

Delegationen leds av Anna Hedborg som har ett långt förflutet inom statsförvaltningen.