Fortsatt stor brist på arbetskraft inom statlig sektor

Trots tecken på en inbromsning i konjunkturen ökade arbetskraftsbristen inom staten under hösten jämfört med mätningen våren 2018, det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.

Kortfilm: Tre saker värt att veta om Konjunkturbarometern

 

74 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger att de under hösten haft brist på kompetens i samband med rekryteringar, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med vårens undersökning. Jämfört med rekordnotering från hösten 2017 minskar däremot arbetskraftsbristen inom staten med 8 procentenheter.

- Bristen på kompetens inom staten är inte unik utan svensk arbetsmarknad är fortfarande generellt sett mycket stark och hela arbetsmarknaden präglas av brist på framförallt högutbildad arbetskraft. Tendenserna till försvagad konjunktur har inte dämpat bristen under hösten, konstaterar Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

IT-bristen har under många år varit hög inom staten och det finns inget som tyder på att situationen lättat. I höstens undersökning ökar IT-bristen inom staten, framför allt för systemutvecklare. 60 procent av de medlemmar som rapporterar brist gör det just inom området systemutveckling. Samtidigt ökar också bristen på chefer med personalansvar, där 23 procent av medlemmarna rapporterat brist.

Konsekvenserna av den påverkan som bristen får minskar däremot i omfattning  jämfört med vårens undersökning. 85 procent av de verksamheter som haft brist rapporterar att bristen påverkat i liten omfattning och 9 procent att det påverkat alls.

- För myndigheter med stor påverkan är naturligtvis bristen besvärlig men generellt sett verkar myndigheterna kunna hantera bristproblematiken på ett bra sätt. En möjlig hypotes kan vara att flera år med hög brist lärt verksamheterna att anpassa sig efter denna förutsättning, säger Anna Araskog, utredare som tillsammans med Roger Vilhelmsson skrivit konjunkturbarometern. 

Av undersökningen framgår också att en majoritet av medlemmarna i Arbetsgivarverket, 62 procent tror på en större budget under 2019 jämfört med 2018.

Rapport: Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2019

Kortfilm: Tre saker värt att veta om konjunkturbarometern