"Fokusera mer på behoven än på idéer"

Vad är det som gör att vissa organisationer har en bättre innovationsförmåga än andra? Tid för analys och tillit är viktiga parametrar liksom att utgå från behov hellre än att leta efter bra idéer.

Arbetsgivarverket och Vinnova höll den 11 september en uppskattad föreläsning om hur ledarskapet kan stimulera en god innovationskultur. Enligt Anders Wikström, senior forskare inom innovation och design vid det statliga forskningsinstitutet RISE är det flera olika faktorer som måste samverka för att uppnå en innovationsfrämjande kultur. 

- Ett klimat som präglas av tillit för medarbetarna och ett framtidsfokuserat ledarskap är viktiga parametrar för att bygga en innovationsfrämjande kultur, sade Anders Wikström.

Anders Wikström menar att det avgörande är att medarbetaren själv har förståelse för vad innovation är utifrån sin egen roll liksom förståelse för varför man arbetar med innovation och på vilket sätt arbetslaget ska arbeta för att följa den strategi som organisationen har slagit fast. 

- Ofta glöms analysen bort till förmån för idéskapande när det istället är användarnas behov som borde vara utgångspunkten, fortsatte han.

Bilden visar från vänster Robert Cloarec, Arbetsgivarverket Anders Wikström, RISE samt Yasmine Trolle och Anders Stålsby även de från Arbetsgivarverket.