Europas statsförvaltningar diskuterade tillit i ledarskapet

Hur bygger vi medborgarnas tillit till sin statsförvaltning? Det var huvudfrågan, när generaldirektörerna för statliga förvaltningar i Europa, träffades i Helsingfors.

Budskapet från det finska ordförandeskapet när Nätverket European Public Administration Network (EUPAN) träffades, var att statsförvaltningarna behöver stärka tilliten till verksamheterna för att bygga effektiva och hållbara reformer.

Den inledande debatten sammanfattas i en teckning

Tecknaren Lindas sammanfattning av den inledande paneldebatten.

Under diskussionen framhölls att en förutsättning är att ledarna får förtroende från sina medarbetare. Men hur gör man det i en alltmer komplex värld?

– Som ledare kan du inte vara expert på allt, din uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna använda sina kompetenser för att lösa uppgifterna. Med mer kompetenta och kanske mer krävande medarbetare, behöver du ägna mer tid till att kommunicera och förklara beslut, sa Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör för Statskontoret.

Europeiska kommissionens företrädare menade att medarbetarna litar på chefer som levererar. Professor Christoph Demmke, från Vaasa universitet, som ledde workshoppen och som studerat ledarskap i statsförvaltningar i många år, visade att antalet reformer som ledarna i statsförvaltningarna hanterar ökat över tid. Och att i tider av kraftig åtstramning är det svårare att upprätthålla medborgarnas förtroende för förvaltningen.

 D

Professor Christoph Demmke, Vaasa universitet, facilitator och Annelie Roswall Ljunggren, omgiven av Ungerns respektive Österrikes delegater.

Livslångt lärande var en annan aspekt som lyftes fram i diskussionerna. För att möta personalomsättning, förändringar och digitalisering med bibehållen tillit är utbildning nödvändigt. Finland har byggt upp en statsförvaltningens Netflix (eOppiva) med i dagsläget 158 e-utbildningar.

– Finland använder det som ett stöd i ledarskapet, samtidigt som det blir en del av en gemensam etisk förvaltningskultur, säger Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverkets representant i EUPAN:s arbetsgrupp.

Nätverket European Public Administration Network (EUPAN) samlar en gång per EU-ordförandeskap generaldirektörerna för de europeiska statsförvaltningarna för att under en och en halv dag utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. I Helsingfors deltog företrädare för 27 länder samt kommissionen. Montenegro och Serbien, båda kandidatländer till EU, antogs som nya observatörsländer i nätverket.

Film från paneldiskussion

Se film från den inledande paneldiskussionen om Strategic environment of public administration leaders – the role of trust, AI and ethics. Observera att länken fungerar till och med den 3/1 2020.