En modern arbetsplats förutsätter innovation och lärande

Höstens andra lunchseminarium om hur kompetensförsörjning kan främja innovation lockade många åhörare från statlig verksamhet.

Bild: Leif Denti höll i föreläsningen om kompetensförsörjning och innovation.

Föreläsare för dagen var Leif Denti som är PhD i psykologi och forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet. Han tog bland annat upp vad vi ska leta efter när vi rekryterar och hur vi kan ta fram befintliga medarbetares inneboende innovationskraft.

Den viktigaste parametern är kompetens, säger Leif Denti, men den som rekryterar behöver också titta på personlighet och kognitiv stil. I sin forskning har han bland annat studerat i vilka personlighetstyper och kognitiv stil som bäst främjar innovation och jämfört det han kallar för adapters och innovators.

– Men kompetens är bara en potentiell förmåga som påverkar vad en person skulle kunna göra om hon fick möjlighet. Det behövs även en gynnsam kultur på arbetsplatsen för att kompetensen och innovationsförmågan ska komma till sin rätt, säger Leif Denti.

Ledningen avgörande

De mest centrala parametrarna för att uppnå en innovativ verksamhet är att personalen har specialiserad kompetens och att det finns kunskapsresurser i form av teknisk eller juridisk expertis att tillgå - antingen internt eller externt.

Enheterna behöver vara autonoma och själva kunna bygga upp sin expertkunskap. Även intern och extern kommunikation har en stark koppling till organisationers innovationsförmåga för att få in nya perspektiv.

– I Sverige har vi fokuserat mycket på ledarskapets betydelse. När det gäller innovation är särskilt ledningens inställning till förändring och innovation avgörande. De är i stort sett portvakterna för kulturen, säger Leif Denti.

Stannade på eftersnack 

Lunchseminariet arrangeras av Arbetsgivarverket och Vinnova på temat innovation och arbetsgivarpolitik och är den andra i en serie om tre under 2019.

Nytt för i år är att åhörarna kan stanna kvar för ett eftersnack med föreläsaren och på så sätt få en unik möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med statliga myndigheter på plats och med föreläsaren. Merparten av åhörarna tog chansen att delta i eftersnacket denna gång.