Digitaliseringen utmanar statstjänstemannarollen i Europa

I början av juni träffades generaldirektörer för europeisk statsförvaltning i Bukarest för att diskutera digitalisering och statstjänstemannarollen.

Bild: GD Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket, och GD Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret, i Parlamentspalatset, Bukarest.

För inbjudan stod EU:s ordförandeland Rumänien och EUPAN, ett nätverk för generaldirektörer med ansvar för europeisk statsförvaltning. På agendan stod etik, kompetenser för e-förvaltning, e-tjänster och styrning med strategiska dokument. Men vad än rubriken var hamnade fokus snart på hur digitaliseringen påverkat uppdrag, organisationer och medborgarnas förväntningar.

– Statsanställda måste förtjäna förtroendet varje dag, sa Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler

– Digitaliseringen ökar kraven på våra verksamheter. Det kan gälla alltifrån hur vi levererar beslut eller när vi vill nyanställa någon från den digitala generationen.

Och Eva Liedström Adler framhöll att det är berättigade krav.

– Enskilda, företag och anställda har rätt att förstå. Och blir vi tydligare så bidrar det till ett högt förtroende för statsförvaltningen, som är en så viktig grundsten för ett välfungerande samhälle.

Beslut om en strategi för nätverket åren 2019-2022 var en av punkterna på dagordningen. Med en strategi i botten kan nätverkets agenda bli mer utvecklande trots att det är sex ordförandeskap under perioden som ska leverera den.

Tre utvecklingsområden för Europas statsförvaltningar kommer att stå i fokus:

  • Digitalisering och innovation
  • Etik och organisationskultur
  • Framtidsorienterad, strategisk, flexibel, resultat- och effektorienterad human resource management (HRM)

– Det är slående att även om förutsättningarna ser olika ut i Europas länder, så är det väldigt många utvecklingsområden som vi delar, sa Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, som deltog i EUPAN:s generaldirektörsmöte för första gången.

Österrike presenterade en efterlängtad och uppdaterad hemsida för EUPAN.

– Hemsidan är en guldgruva om man är intresserad av hur det ser ut med en förvaltningspolitisk eller arbetsgivarpolitisk fråga i olika europeiska länder. Nästan alla länder genomför två eller flera enkätundersökningar. Rumäniens fyra rapporter kommer att publiceras på hemsidan inom kort, säger Elisabet Sundén Ingeström, utredare på Arbetsgivarverket och representant i EUPAN:s arbetsgrupp för arbetsgivarpolitik