Avslutning på Arbetsgivarverkets policylabb

Reflektioner och insikter varvades med konkreta tips på den sista workshoppen i Arbetsgivarverkets policylabb.

Under träffen reflekterade deltagarna bland annat över vad man har tagit med sig hittills och någon berättade att de redan hade börjat tänka annorlunda i introduktionsprocessen.

– Utifrån de alltför höga sjuktalen bland unga medarbetare har vi i policylabbet undersökt om vi som arbetsgivare kan agera på ett annat sätt i introduktion, handledning och arbetsledning av unga medarbetare för att få unga medarbetare att ”landa” bättre i arbetslivet och på detta sätt på sikt bidra till ett friskare arbetsliv, säger Anders Stålsby, projektledare på Arbetsgivarverket.

Policylabbet har utgått från arbetssättet design thinking eller tjänstedesign där en viktig aspekt är att utgå från och förstå målgruppens behov. En viktig del i policylabbet har därför varit de djupintervjuer med unga statsanställda som genomförts mellan workshopparna.

– Vi måste fortsätta tänka utifrån målgruppsperspektiv, inte där vi per automatik trycker ut det VI vill, sade en av deltagarna.

– Nu ska vi utvärdera både arbetsmetod och de resultat som har kommit fram och därefter sprida erfarenheterna till Arbetsgivarverkets medlemmar, säger Anders Stålsby.