”Arbetsmarknadens Tinder” avslutade årets afterworkseminarier

Samhällsnyttan är det som framträder allra tydligast i dagens platsannonser, enligt docent Therese Reitan som gjort en studie på platsannonsens utveckling under 1900-talet. Under våren 2020 fortsätter Arbetsgivarverkets samarbete med förvaltningsakademin på Södertörns högskola i form av nya intresseväckande seminarier.

Hur mycket staten finns det egentligen i statliga platsannonser? En hel del visar det sig, fast kanske inte alltid i den omfattning eller sätt vi faktiskt tror, berättade Therese Reitan under tisdagens
afterworkseminarium. Samhällsnyttan först och möjligheten att kombinera kompetens med samhällsnytta, visar hennes studie. På bilden till höger syns Therese Reitan tillsammans med Södertörns högskolas lektor Eva Maria Magnusson och Åsa Krook, chef för Arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket.

Även värden som myndighetens storlek, närvaro
och det nationella uppdraget framkommer med tydlighet. Förmåner är mer frånvarande i dag
i jämförelse med 1900-talets början och när de listas är flexibel arbetstid, semester, friskvård och individuell lön de vanligast förekommande. Den statliga värdegrunden, mångfald och inkluderingsperspektivet skulle kunna framgå mer och listas oftast i underrubriken ”övrigt”, enligt Reitan som gav rådet att förmedla representation i annonsens val av bilder.

Självständig/självgående, samarbetsförmåga, analytisk och samtidigt utåtriktad är attraktiva personliga egenskaper hos arbetstagaren enligt platsannonserna, framför allt med betoning på den sociala kompetensen. Therese Reitan berättade att annonser för statliga IT-tjänster dock skiljer sig åt, där lyfts teknisk kompetens fram och mindre fokus på erfarenhet från offentlig sektor och samhällsnyttan som uppdrag. Service- och resultatinriktad samt samarbetsförmåga är de personliga egenskaper som lyfts fram.

Tidigare under året har ytterligare tre förvaltningsseminarier anordnats i samarbete med förvaltningsakademin på Södertörns högskola, Reformer i staten, Styrning i staten samt Delat ledarskap. Samtliga seminarier har filmats och kommer i framtiden att finnas på förvaltningsakademins webbplats. Planering pågår inför 2020 och vi kommer i januari presentera vårens seminariedatum.