Arbetsgivarverket vill se över lagarna om hot, våld och trakasserier mot statsanställda

Regelverket bör ses över med syfte att öka skyddet för statsanställda som utsätts för våld, hot och trakasserier. Det skriver Arbetsgivarverket i en hemställan till regeringen.

Arbetsgivarverket skriver att problemen med hot, våld och trakasserier mot statsanställda ökar i samhället. Försöken att på detta sätt påverka hur statsanställda utför sitt arbete riskerar att bli ett hot mot hela det demokratiska systemet, menar Arbetsgivarverket.

Hedda Mann, chefsjurist på Arbetsgivarverket- Staten ställer med rätta höga krav på de statsanställda. Men den statsanställde måste också kunna ställa krav på att ha ett bra skydd mot våld, hot och trakasserier som har ett samband med anställningen, säger Hedda Mann, chefsjurist på Arbetsgivarverket.  

Våld, hot och trakasserier är inte något som bara drabbar vissa typer av verksamheter utan det berör i princip alla myndigheter på något sätt. Problematiken kan därför inte lösas genom avgränsade åtgärder inom vissa verksamheter, utan det finns anledning till en bred översyn av regelverket, enligt Hedda Mann.

Förutom hoten mot demokratin framhåller Arbetsgivarverket i sin hemställan att problematiken ska ses som en allvarlig arbetsmiljöfråga och något som påverkar statens kompetensförsörjning och viljan att arbeta statligt.

Arbetsgivarverkets brev till Justitiedepartementet

Översyn av skyddet för statstjänstemän som utsätts för våld, hot och trakasserier

Seminarium om illegala och digitala hot från Almedalen 2018

Se hela seminariet Illegala och digitala hot mot statstjänsteman