EU - svenska modellen satt under press

ARBETSGIVARPODDEN I 2019 års första poddavsnitt pratar vi om utvecklingen i EU och vad den betyder för arbetsmarknadens parter i Sverige. En utgångspunkt i samtalet är den sociala pelaren som antogs vid toppmötet i Göteborg hösten 2017.

Vad är den sociala pelaren och varför behövs den? Hur påverkar utvecklingen i EU den svenska arbetsmarknadsmodellen och vilka konsekvenser kan det få för oss i Sverige?

Det är några av de frågor vi ställer till Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor och Hanna Schmidt, biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket.

– Man kan säga att den sociala pelaren är en agenda, det är en samling principer som togs vid det extra toppmötet i Göteborg hösten 2017. Det är totalt 20 principer som är viktiga för att arbetsmarknaden och välfärden ska fungera. Om man skapar en jämnare social struktur mellan länderna så gynnar det tillväxten i hela Europa, säger Hanna Schmidt.

– Vi har sett den sociala perlaren som en form av politiskt åtagande och blev oroliga tidigt. Som vision och målsättning är det svårt för någon att motsätta sig den, syftet är gott. Men, framför lagstiftande församling så ses den som en to do-lista, säger Gabriella Sebardt.

Klicka på länken nedan för att lyssna på podden. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.