Antal anställda i staten minskar

För första gången på tio år minskade antalet statsanställda under 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya rapport om löneutvecklingen på det statliga avtalsområdet.

Bild: Mårten Pappila, analytiker på Arbetsgivarverket.Mårten Pappila, analytiker på Arbetsgivarverket, har skrivit rapporten och svarar här på tre frågor:

Vad beror minskningen i antalet statsanställda på?
– Framför allt beror det på att antalet anställda minskade vid ett par av de största myndigheterna: Migrationsverket och Försvarsmakten. Migrationsverket fick en lägre budget under 2018 eftersom invandringen minskade och Försvarsmakten hade tillfälligt anställda under 2017 i samband med den stora övningen Aurora.

Lönespridningen har minskat under det senaste året. Vad har det för betydelse?
– En lönespridning, alltså skillnaden mellan de högsta och lägsta lönerna, är inte entydigt bra eller dålig. Hur stor eller liten lönespridningen bör vara måste ses i relation till verksamhetens behov och mål.

– Det vi kan säga är att det snarare är strukturella effekter, till exempel när myndigheter får förändrade uppdrag eller instruktioner, än de centrala ramavtalens löneprinciper med individuella och differentierade löner, som ger upphov till förändring av lönespridningen. En minskad lönespridning i staten under längre tid behöver uppmärksammas och följas, eftersom en låg lönespridning kan påverka statens kompetensförsörjning negativt. En väl fungerande kompetensförsörjning gynnas bland annat av en individuell och differentierad lönesättning.

Är det något annat du vill lyfta fram i rapporten?
– Löneutvecklingen i staten var 2,7 procent under 2018 vilket är högre än året innan. En anledning till det är att löneutvecklingen vid Polismyndigheten och Försvarsmakten som utgör en femtedel av statlig sektor, varit hög i förhållande till övriga myndigheter.

– Något som också troligtvis bidrar till utfallet av löneutvecklingen är att antalet nyanställningar i staten minskade under 2018. Eftersom nyanställda i genomsnitt har lägre lön än redan anställd personal och antalet nyanställda minskade under 2018, påverkade detta löneutvecklingen i staten som helhet uppåt.