Adepter fick lära sig mer om Arbetsgivarverket

Adepterna Serveh Karimi och Shiva Ghayouri tog chansen att ställa många frågor om både arbetsgivare och fackförbund när de var på studiebesök på Arbetsgivarverket.

Bild: Dags för studiebesök. I bakre raden från vänster står Shiva Ghayouri, Serveh Karimi, Hanna Schmidt och Åsa Kälvegård. Framför dem sitter Ann Johansson till vänster och Elisabet Sundén Ingeström till höger.

En solig dag i mars bjöd några av Arbetsgivarverkets medarbetare, som själva deltar i Arbetsgivarverkets mentorprogram, in sina adepter till ett studiebesök. Under ett par timmar gick de bland annat igenom hur en vanlig arbetsdag kan se ut och hur partssystemet är uppbyggt. Adepterna fick också en rundtur i lokalerna.

Serveh Karimi, företagsekonom från Iran, uppskattade att få komma på studiebesök.

– Jag tycker att det var jätteintressant. Våra mentorer har berättat mer om sina olika yrkesroller och vad Arbetsgivarverket gör. Det är värdefullt att få se hur det fungerar på en svensk arbetsplats.

Även Shiva Ghayouri, redovisningsekonom från Iran, tyckte besöket var jättebra och hade många frågor som hon passade på att ställa.

– Vi är nya i Sverige och behöver lära oss mer om vilka regler som finns och om hur arbetsmarknaden fungerar. Jag lärde mig till exempel att vi kan gå med i ett fackförbund även om vi inte har ett jobb ännu och mer om vad flexibel arbetstid innebär.

Hennes mentor Elisabet Sundén Ingeström är utredare på Arbetsgivarverket och en av de som tagit initiativ till studiebesöket. Tråkigt nog hade två av de fyra adepterna fått förhinder men det blev ändå en lyckad förmiddag:

– Vi ville ge dem en möjlighet att se hur vi har det och höra mer om vad vi gör på Arbetsgivarverket. Som mentor känns det roligt att få visa upp min arbetsplats och de får förhoppningsvis en positiv bild av hur det är att arbeta statligt.

Denna omgång av Arbetsgivarverkets mentorprogram pågår från januari till juni och har ungefär 30 deltagare. Från Arbetsgivarverket deltar fyra medarbetare som mentorer.