Webbtv: De bästa ska jobba hos er

Hur ska statliga arbetsgivare locka de främsta medarbetarna? Linus Holmgren gästade Arbetsgivarverkets frukostseminarium i oktober och pratade bland annat arbetsgivarvarumärke, rekrytering och ledarskap.

Fyra frågor till Linus Holmgren:

Hur kan myndigheter ta sig an arbetet med arbetsgivarvarumärket?
– En viktig utgångspunkt för varumärkesarbetet är vilket uppdrag man har som myndighet. Efter det kan man börja prata om vilken struktur, kultur och medarbetare som behövs för att lösa det uppdraget. Sen kan man jobba vidare med löftet som arbetsgivare och den kommunikation som behövs internt och externt för att skapa relationer med de medarbetare som ska lösa uppgiften.

Rubriken på ditt seminarium var ”De bästa ska jobba hos er”. Varför är det viktigt att de bästa jobbar i staten?
– För att alternativet inte är bra. Har man inte de bästa juristerna, de bästa handläggarna eller experterna så kan Sveriges myndigheter inte utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Myndigheterna får helt enkelt inte hamna på efterkälken.

Vilket är det vanligaste felet som statliga arbetsgivare gör?
– Att man tar medarbetarna för givet. Det är många som säger att medarbetarna är vår största resurs men man måste ta konsekvenserna av det i varje beslut man tar från ett lednings- och ledarperspektiv. Sen är det många som även tror att ”samhällsnyttan” räcker som starkaste budskap. Självklart är det en viktig drivkraft för många att bidra till det, men man måste även addera andra saker i sitt löfte som arbetsgivare.

Hur får man medarbetare som är ambassadörer för arbetsgivaren även efter att de har slutat?
– En bra arbetsgivare accepterar att folk vill sluta och är måna om att få till ett bra avslut. De ser att det är naturligt att medarbetare vill gå vidare och det innebär också att de kan komma tillbaka. Ett sätt att hålla kvar kontakten är ju att bjuda in före detta medarbetare till personalfester till exempel eller varför inte en uppföljningslunch för att höra hur det går på den nya arbetsplatsen. Många medarbetare kan vara passiva ambassadörer men det krävs arbete för att de ska vara aktiva.

Läs mer om Arbetsgivarverkets arbete med employer branding

Bild: Logga Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets 240 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.