Sista chansen: Var med på workshop inför Skills360 Hackathon

Nu är det dags för den sista förberedande workshoppen innan höstens hackathon. Projektledare Sofia Stigendal berättar mer om varför du ska vara med. Anmäl dig senast fredag den 11 maj!


Varför ska man vara med på workshop den 15 maj?

– Workshoppen är den sista av en serie som vi har haft under våren om inkludering och kompetens långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet har varit inspiration och aktiv diskussion här och nu men också att ge underlag för Skills360 Hackathon på samma tema som genomförs i höst. Den 15 maj är den sista workshoppen i serien och vi är därmed på sluttampen och frågeställningarna blir skarpare och mer djupgående utifrån de tidigare diskussioner som förts. Det blir därför ett intressant och dynamiskt sista tillfälle att få påverka den inriktning som hackathonet har och delge tankar och idéer som sedan kommer att diskuteras den 11 september i år.

Vad är Skills360 Hackathon?

– Det är Arbetsgivarverkets hackathon som genomförs på Kulturhuset den 11 september i höst. Ett unikt tillfälle då vi kommer att samla forskning, offentlig sektor, privat sektor, ideella organisationer och eldsjälar under samma tak för att finna nya lösningar på hur vi på bästa sätt inkluderar kompetens långt från arbetsmarknaden.

Vem kan vara med på den förberedande workshopen?

– Alla som på något sätt jobbar eller är verksam inom områdena inkludering, mångfald, rekrytering, anställning eller kultur. Inkludering är en fråga som berör oss alla oavsett om man är chef eller medarbetare, specialist eller generalist.

Anmäl dig här!