Var med och tävla om Göta-priset

Har din verksamhet genomfört ett spännande projekt som förnyar offentlig välfärd? Var med och tävla om Götapriset 2019! Fram till den 13 december går det att anmäla utvecklingsprojekt för att vara med att tävla om Götapriset 2019.

Götapriset är ett pris som belönar innovativ utveckling av vår gemensamma välfärd.

Götapriset delas ut i samarbete med Kvalitetsmässan och tävlingen är öppen för offentliga verksamheter, privata utförare eller idéburna organisationer som utvecklar välfärd och offentlig service. Götapriset hoppas att många statliga verksamheter anmäler sig till tävlingen. 

Av de inlämnande bidragen nomineras 30-40 bidrag. I juryn som utser vinnaren samt tre till fem hedersomnämnanden, sitter från statlig sektor Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland.

De projekt som blir nominerade ska:

  • Behandla verksamheter som har en offentlig finansiering.
  • Vara nyskapande och använda sig av nya idéer.
  • Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet.
  • Visa vilka resultat som uppnåtts.
  • På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar.
  • Ge erfarenheter som kan tillämpas i andra verksamheter.

Fram till den 13 december går det att anmäla utvecklingsprojekt för att vara med att tävla om Götapriset 2019.

Mer information

Läs mer om priset och hur du anmäler ditt projekt på Götaprisets webbplats.