Utvecklingsprogram för innovation och arbetsgivarpolitik

Till hösten startar Arbetsgivarverket ett utvecklingsprogram om innovation och arbetsgivarpolitik – anmäl dig nu.

I utvecklingsprogrammet får du inspiration, kunskap och tillfälle till dialog både inom den egna verksamheten och med andra som står inför liknade utmaningar. Du kommer att få tillfälle att byta erfarenheter kring innovation och utveckling med personer i din roll från andra verksamheter.

Dagarna leds av Annika Steiber, forskare och föreläsare som vet vad som krävs för att skapa innovativa och framgångsrika organisationer. Hon har studerat flera av världens mest framgångsrika bolag från insidan och bland annat skrivit boken Googlemodellen – företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbförändlig värld.

Programmet vänder sig till dig som generaldirektör/högsta chef samt ytterligare 2-3 personer från din verksamhet. Utvecklingsprogrammet består av tre heldagar under hösten 2018 (12/9, 23/10 och 21/11). Deltagande i programmet förutsätter att alla medverkande från din verksamhet deltar vid samtliga tillfällen.

Mer information

Läs mer och anmäl dig till utvecklingsprogrammet