Tre frågor till Sofia Stigendal om Almedalen

Sofia Stigendal är Arbetsgivarverkets projektledare för Praktik i staten och för Skills360Hackathon. Sofia medverkar i två panelsamtal i Almedalen om inkludering av kompetens. Vi bad Sofia berätta mer.

– Det första panelsamtalet är ett arrangemang av Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt ADHD på jobbet. Vi ska tala om hur arbetsgivare kan dra nytta av kompetensen hos personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det är ett ämne där frågeställning har tydliga kopplingar till Arbetsgivarverkets hackathon i september som handlar om inkluderingen av kompetens. Den andra panelen är också näraliggande i sin frågeställning och handlar om hur vi skapar en arbetsmarknad öppen för alla. Tillsammans med Myndigheten för Delaktighet och Arbetsförmedlingen diskuterar vi hur vi går från teori till praktik i denna frågeställning. 

Vilka aktiviteter har Arbetsgivarverkets hackathon i Almedalen?

– Vi har inga egna seminarier i Almedalen men representanter för projektet finns på plats på Arbetsgivarverkets tre seminarier för att svara på frågor eller berätta om vårt hackathon. Så det är bara att hålla utkik efter vår roll-up om någon vill ha kontakt med oss. Jag hoppas det är många som kommer förbi och växlar några ord.

Du sitter också i styrgruppen för ett annat hackathon Arbetsförmedlingens Hack for Sweden som har aktiviteter i Almedalen?

– Hack for Sweden hölls i april och är Sveriges största myndighetsdrivna hackathon. Syftet är att stimulera användandet av öppen data för att stödja digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Hack för Sweden har ett arrangemang på fredagen där organisationens rådgivande expertgrupp kommer att ge feedback till de fem vinnande lösningarna i årets hack. Dessförinnan inleds seminariet med en paneldiskussion om hur Sverige ska kunna ta ledartröjan inom digitalisering med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi.

Läs mer

Seminarium: Hur ska du rekrytera för att inte missa kompetensen? 
Seminarium: Hur skapar vi en arbetsmarknad öppen för alla? Tre myndigheter möts för att tillsammans med civilsamhället samtala om lösningar

Arbetsgivarverket i Almedalen
Skills360:s webbplats

Hack for Sweden i Almedalen
Hack för Sweden i "Ny Teknik" (pdf)