Svenska, utbildning och praktik parallellt får snabbspår att fungera bättre

Samverkan mellan alla involverade är grunden för lyckade snabbspår. Och samverkan har utvecklats till det bättre. Det framkom tydligt vid den utbytesworkshop för partsföreträdare som Rådet för integration i arbetslivet, Ria, ordnade i mars 2018.

Flera av snabbspåren har bättre fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen idag än tidigare. Det menade flera av deltagarna i workshopen. Lärosätena har anpassat sina insatser mer efter snabbspårsdeltagarnas förutsättningar.

Stockholms universitet medverkade och presenterade en idé om hur universitet och högskolor kan bidra ännu bättre i integrationen av nyanlända. Och flera universitet och högskolor vittnade om hur de medverkar i integrationsarbetet redan.

Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och vid tillfället ordförande i Ria, medverkade i mötet.

– Det är glädjande att höra att samarbetet utvecklats. För statsförvaltningens kompetensförsörjning är bra vägar för komplettering och validering av högskolekompetens mycket viktigt och där behöver lärosätena få en naturlig roll, säger Eva Liedström Adler.

Läs mer om workshopen på RIA:s webbplats.