Stort europeiskt intresse för Skills360 Hackathon

Fokus på innovation och kompetensförsörjning när EUPAN sammankallade alla generaldirektörer för Europas statsförvaltningar.

Gruppbild på medlemmar på EUPAN-mötet

På det bulgariska ordförandeskapets agenda för EUPAN stod bland annat en workshop om Innovative Policy Labs. Nätverket European Public Administrations Network (EUPAN) samlar en gång per EU-ordförandeskap, generaldirektörerna för de europeiska statsförvaltningarna för att under en och en halv dag utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Arbetsgivarverket passade på att berätta om Skills360 Hackathon och att vi nu prövar ett kompetensdrivet hackathon som ett sätt att samverka och snabbt hitta och utveckla intressanta lösningar på frågan om hur fler som står långt från arbetsmarknaden kan komma in på densamma. Både metoden och ämnet väckte intresse. -Varför ordnar ni detta? Har ni svårt att rekrytera? Får man vara med och titta?, frågade workshopdeltagarna.

– Det är enkelt att svara på, svarade Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och Sveriges representant i nätverket på det arbetsgivarpolitiska området.

  1. Vi behöver ny kompetens och nya perspektiv in i statsförvaltningen. Vi vill stärka kompetensförsörjningen.
  2. Vi behöver rekrytera framöver – och just nu med en överhettad svensk arbetsmarknad är det tufft att hitta arbetskraft inom flera yrken till statsförvaltningen.
  3. Vi behöver försöka bidra till en inkluderande arbetsmarknad och till lösningen på ett svårlöst problem. 
  4. Vi behöver stärka samverkan mellan myndigheterna i Sverige. Metoden bygger på bred involvering av intressenter. Vi har redan 110 idéer att jobba vidare med
  5. Vi behöver innovativa metoder - och nu prövar vi en som vi har råd med.

– Och nej, vill man vara med måste man delta! Däremot är alla intresserade välkomna till den avslutande presentationen av vinnaren.

Norge berättade under workshopen om ett nytt initiativ, StimuLab, en permanent institution som efter en ansöknings- och urvalsprocess ska hjälpa olika statliga verksamheter att hitta innovativa lösningar. Pressen på verksamheterna är hård - målet är att leverera mer till en sammantaget för statsförvaltningen 5 procent lägre kostnad per år.

Ungefär hälften av Europas länder arbetar med innovative policy labs för att förbättra sina statsförvaltningar. Det visar Bulgariens sammanställning av en enkät man genomfört under våren inom ramen för EUPAN. Men det är stor spridning i erfarenhet, Finland startade redan på 1960-talet och redovisar åtta exempel inom olika områden, medan en handfull länder inte arbetar alls med den metoden.  

På bild - Asgeir Flötre, Norge, Eva Liedström Adler, Sverige, och Radoslav Milanov, Bulgarien. 

Läs rapport om Innovative Labs

Kontakt

Kontakta Elisabet Sundén Ingeström om du vill veta mer om Norges projekt.