Skills360 Hackathon: Hur jobbar vi för att inkludera kompetens som står långt från arbetsmarknaden?

Det råder fortsatt brist på kompetens samtidigt som stora grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur gör vi för att inkludera kompetens som står långt från arbetsmarknaden?

Svensk arbetsmarknad präglas idag av tudelning. Det råder brist på kompetens samtidigt som stora grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Som statliga arbetsgivare står vi alla inför samma utmaning och vi har med oss varierande erfarenheter i tillvägagångssätt och framgång.

Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi gör det genom workshoppar under våren och ett hackathon i höst. Hittills har vi haft åtta workshoppar där vi samlat in och tagit tillvara de erfarenheter som finns inom staten. Det vi vill bygga vidare på fram mot Skills360 Hackathon där vi ska hitta nya lösningar på den här utmaningen.

Nu är det dags för den sista förberedande workshoppen. Varmt välkommen till vår workshop 15 maj där vi fördjupar oss i utmaningar, möjligheter och potentialen i att ta vara på all kompetens i samhället.

Läs mer om och anmäl dig till workshoppen

Skills360 Hackaton