Samarbetsförmåga viktigt i innovativa verksamheter

Kan organisationer vara intelligenta? Och hur skiljer sig innovationskraften mellan nya och traditionella verksamheter? Om detta föreläste Philip Runsten och Annika Steiber vid Arbetsgivarverkets tredje och sista träff i utvecklingsprogrammet för Innovation och arbetsgivarpolitik.

Philip Runsten, forskare vid Stockholms handelshögskola föreläste.

Eftersom arbetslivet blir allt mer komplext menar Philip Runsten, forskare vid Stockholms handelshögskola, att allt färre arbetsuppgifter kan lösas utan samarbete. Organisationer planerar verksamheten genom att sätta upp ett stort antal mål vilket bidrar till en ökad komplexitet. Den moderna organisationens framgång beror i stor utsträckning på medarbetares samarbetsskicklighet – deras förmåga att integrera olika kunskaper.

- Om man jämför en organisation idag med 50-talet har dagens organisationer fler antal uppsatta mål och därmed har även komplexiteten ökat. Ju fler mål vi lägger till i verksamheten desto mer förhållanden måste vi ta hänsyn till och göra avvägningar för, säger han.

Utvecklingsprogrammet, som är det andra i ordningen, startade i september 2018 och under tre heldagsträffarunder under hösten har tio myndigheter under ledning av Annika Steiber, forskare och föreläsare och som har skrivit boken Googlemodellen, träffats för att diskutera hur innovation kan skapa mervärde för verksamheten. Av de myndigheter som deltog har merparten färre än 75 anställda och har deltagit med en konstellation av generaldirektör/högsta chef, en person i ledningen som företräder kärnverksamheten samt HR-chef eller motsvarande som också är medlemsföreträdaren mot Arbetsgivarverket.

- Tanken är att de myndigheter som har eller är på väg att påbörja ett strategiskt utvecklingsarbete ska kunna hämta inspiration och kunskap i programmet och även  utbyta erfarenheter med personer från andra verksamheter, förklarar Ann-Christine Nilsson, programansvarig för utvecklingsprogrammet vid Arbetsgivarverket.

Efter lunch var det dags för Annika Steiber att ta över stafettpinnen. Hennes föreläsning handlade om skillnaden mellan traditionella och  innovativa bolag. Exempelvis har Google en stark kultur som bygger på tillit och öppenhet medan traditionella bolag har en inbyggd tröghet mot förändring. Därmed tappar de innovationskraft och kämpar med näbbar och klor för att hålla sig relevanta i en tid när förändringar går snabbare än någonsin

- Ett av många exempel är den amerikanska hyrvideokedjan Blockbuster, som under toppåret 2004 hade drygt 9 000 butiker i USA med över 60 000 anställda, fick erbjudande om att köpa streamingtjänsten Netflix, men tackade nej. Några år senare gick Blockbuster i konkurs, sade hon.

Statliga organisationer som har en ärvd personalstock till skillnad mot nyetablerade bolag har ett annat utgångsläge, men Annika Steiber menar att det alltid finns guldkorn i alla organistioner som har en innovativ förmåga och det gäller att lyfta fram dem.
- Ge guldkornen en mer framträdande roll i organisationen och de kommer att vara lojala under lång tid, sade hon.