Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg ny ordförande i Arbetsgivarverket

Regeringen har utsett rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg till ny ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Christina Gellerbrant Hagberg - ny ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse

Christina Gellerbrant Hagberg var tidigare vice ordförande i Arbetsgivarverket och ersätter Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som begärt sitt entledigande som ordförande.

Till ny vice ordförande har regeringen utsett Martin Holmgren, generaldirektör i Domstolsverket.

Regeringen har samtidigt till ny ledamot i styrelsen utsett rikspolischef Anders Thornberg.

Besluten fattades vid regeringssammanträdet torsdagen den 26 april.