Ria träffade Mottagandeutredningen

Mottagandeutredningen var inbjudna till Rådet för integration i arbetslivets senaste rådsmöte. Diskussionerna fokuserade på hur väl förslagen kan bidra till ett effektivt och snabbt arbetsmarknadsdeltagande för asylsökande och nyanlända.

– Mottagandeutredningens preliminära förslag ingav förtroende för att det går att skapa ett mer effektivt mottagande för asylsökande, som kan förbättra möjligheterna att snabbt komma i arbete, säger Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och vid tillfället ordförande i Ria.

Läs mer i artikeln på Ria:s webbplats.