Partsrådets verksamhetsberättelse 2017

Nu är Partsrådets verksamhetsberättelse för 2017 klar.

Läs om hur lokala parter på Rekryteringsmyndigheten, Allmänna reklamationsnämnden, Polisen och Musikverket har tagit del av Partsrådets aktiviteter. Centrala parter reflekterar över verksamheten i Partsrådets uppdrag.

Du hittar verksamhetsberättelsen på Partsrådets webbplats.