Ny rapport från Arbetsgivarverket tar brett grepp på digitaliseringen och arbetslivet

Hur påverkas löner, anställningstrygghet och jämställdhet när arbetsmarknaden förändras till följd av digitaliseringen? Det är några områden som tas upp i Arbetsgivarverkets nya rapport Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken.

Bild: Roger Vilhelmsson

Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson har skrivit rapporten. Här svarar han på några frågor:

Varför har Arbetsgivarverket tagit fram den här rapporten?
– Den ska framför allt ses som ett diskussionsunderlag för myndigheter om hur viktiga områden inom arbetsgivarpolitiken påverkas av digitaliseringen. Att digitaliseringen redan har fått och väntas få ännu större konsekvenser på arbetsmarknaden är välkänt och vi myndigheter måste anpassa vår arbetsgivarpolitik för att klara kompetensförsörjningen och verksamheterna. I rapporten finns inga instruktioner eller nya ståndpunkter utan vi vill helt enkelt lyfta frågor som behöver diskuteras.

Vem hoppas du ska läsa den?
– Vår ambition är att rapporten ska utgöra ett underlag och en inspiration för strategiska diskussioner med våra medlemmar och för idéutvecklingen inom Arbetsgivarverkets strategiska projekt. Jag hoppas också att det kan vara ett underlag i samtal med parterna inom det statliga avtalsområdet, men eftersom många frågor inte bara rör det som är specifikt statligt hoppas jag att vi kommer kunna diskutera dessa frågor med både statsmakten och andra arbetsmarknadsparter.

Vad tror du blir den största förändringen som statliga arbetsgivare måste hantera?
– Vi har identifierat nästan 20 olika områden där vi tror att vi måste anpassa arbetsgivarpolitiken så det är svårt att värdera vilka som är viktigast. Men om jag tvingas säga ett tror jag att den polarisering vi ser på arbetsmarknaden mellan högutbildade, som det oftast råder brist på, och de som saknar utbildning riskerar att förstärkas av digitaliseringen.

Den finns en viss oro inför digitaliseringens effekter, tror du att vi kommer att kunna fortsätta ha en välfungerande statsförvaltning och arbetsmarknad i framtiden?
– Jag har full förståelse för att det kan finnas en rädsla för den här typen av förändringar. Historiskt sett har ju alla stora förändringar gjort lite ont och varit röriga till en början, men på sikt har det mesta inneburit positiva saker och ett ökat välstånd. Varje tid har sina farhågor och förhoppningar om vad som väntar men det blir sällan som man tänkt sig. Sen är det ju så att framtiden inte lever sitt eget liv utan vi kan vara med och skapa den. Det är ju därför vi måste sätta igång och diskutera hur vi ska anpassa oss. Jag är optimistisk och tror att det här kommer att leda till en ännu bättre fungerande statsförvaltning.