Moderna beredskapsjobb skapar möjligheter

Den 12 april anordnade Arbetsgivarverket ett inspirationsseminarium i syfte att stärka den positiva utvecklingen av antalet anställda inom ramen för regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning på moderna beredskapsjobb. Deltagare från ett 60-tal statliga verksamheter fick ta del av ett brett program med medverkande från Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Landskrona kommun och organisationen The Good Talents.

”Det har runnit mycket vatten under broarna sedan vi stod här förra året och gick igenom regeringens uppdrag till oss statliga arbetsgivare” inledde Åsa Krook, chef Arbetsgivarutveckling när hon öppnade Arbetsgivarverkets heldagsseminarium om Moderna beredskapsjobb. ”Nu vet vi vad uppdraget innebär och har hittills anställt över 1000 moderna beredskapsjobbare men vi behöver förstärka våra insatser för att nå årets mål om 2000 anställningar ”.

"Idag ska vi dela erfarenheter, lyfta fram inspirerande exempel och få ökad kunskap om bland annat regeringens mål med Moderna beredskapsjobb", fortsatte Yasmine Trolle, dagens moderator och samordnare för Arbetsgivarverkets arbete med moderna beredskapsjobb och bjöd upp dagens första talare statssekreterare Annica Dahl vid Arbetsmarknadsdepartementet. ”Ni ska vara stolta över det ni åstadkommit och som bidrar till en viktig samhällsinsats” sa statssekreteraren och betonade att det primära målet med regeringens satsning på Moderna beredskapsjobb är att öka anställningsbarheten hos individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Något som hon såg bland annat kräver att arbetsgivarna för en dialog med både Arbetsförmedlingen och berörda individer och att det för en ökad anställningsbarhet är viktigt för samhället att ”se och följa människan hela vägen” i den processen. Statssekreteraren lyfte även vikten av att arbeta för en jämn könsfördelning bland de som anställs som moderna beredskapsjobbare.

Därefter berättade Lisa Engquist, nationell samordnare för regeringsuppdraget på Arbetsförmedlingen om hur de jobbar för att stödja arbetsgivarna och matcha fram rätt individer utifrån de kravprofiler som arbetsgivarna tar fram. Medskicket till deltagarna är att tänka igenom kraven noga och verkligen se att de är relevanta i förhållande till de moderna beredskapsjobb som lyses ut och att ta en tidig kontakt med Arbetsförmedlingen. Yasmine Trolle påminde därefter kort om processen för att rekrytera beredskapsjobbare och det särskilda kollektivavtal VASA som gäller för dessa anställningar.

Sandra Kinnaman, VD och medgrundare till Good TalentsEfter bordsdiskussioner och en gemensam lunch fortsatte dagen med inspiratörer från privat, kommunal och statlig sektor. Först ut var Sandra Kinnaman, VD och medgrundare till Good Talents. En organisation som identifierar och synliggör unga talanger och ledare bland ungdomar i utanförskapsområden. Hon betonade att det krävs en känsla av trygghet på alla plan för att kunna agera på sina förmågor. Att det handlar om att ”upptäcka sin potential och sina idéer” och att hennes erfarenhet är att genom att ungdomarna gör riktiga saker så byggs självkänsla och nätverk. Sandra Kinnamans medskick till deltagarna var att arbetsgivare behöver medvetandegöra sina fördomar och se till att inte agera på dem. Med de orden i ryggen var det sedan dags för deltagarna att dela erfarenheter och framgångsfaktorer kring moderna beredskapsjobb, och att det fanns saker att diskutera vittnade ljudnivån och engagemanget runt borden verkligen om.

Engagemang var också något som arbetsmarknadschef Mats Persson och verksamhetschef Jimmy Rönndahl från Landskrona stad kunde berätta om när de delade med sig av sin satsning på Enkla jobb. En satsning de gjort som en del av sin långsiktiga kompetensförsörjning för att sänka arbetslösheten i kommunen bland utrikesfödda och personer långt ifrån arbetsmarknaden. De poängterade att begreppet enkla jobb inte betyder att jobben är enkla att utföra men att de ska vara enkla att få genom att kvalifikationskraven är låga. Det vill säga precis det som regeringens satsning på moderna beredskapsjobb ytterst handlar om.

Helena Lönnkvist från KriminalvårdenInnan Yasmine Trolle avrundade dagen så välkomnade hon Helena Lönnkvist från Kriminalvården för att berätta om deras arbete med praktik och moderna beredskapsjobb som en del av arbetsgivarens kompetensförsörjningsstrategi. Helena berättade att det handlar om att genom ett inkluderande förhållningssätt säkra kedjan mellan olika insatser så att de kommer både verksamheten och berörda individer till godo. Ett strategiskt förhållningssätt som får stöd av det budskap Annica Dahl lyfte inledningsvis. Det vill säga att genom olika insatser följa och stödja människor som står långt från arbetsmarknaden så att de uppnår en ökad anställningsbarhet på den reguljära arbetsmarknaden. Det gäller helt enkelt att ”se möjligheterna!” som Helena Lönnkvist så bra summerade det fortsatta arbetet med att anställa moderna beredskapsjobbare i statliga verksamheter.

Arbetsgivarverket vill rikta ett stort tack till alla deltagare och medverkande som bidrog med erfarenheter, inspirerande exempel och ökad kunskap till stöd för genomförandet av regeringsuppdraget kring moderna beredskapsjobb.  

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Moderna beredskapsjobb.