Webbtv: Hur kan vi använda AI i statsförvaltningen?

Artificiell intelligens (AI) kommer att förändra arbetsmarknaden och inte minst statens verksamheter. Redan idag används olika former av AI i staten.

Arbetsgivarverket hade bjudit in Fredrik Heintz, professor i AI and Integrated Computer Systems Division, Linköpings universitet till en lunchföreläsning 27 september om begreppet AI och vilka möjligheter som finns för statliga arbetsgivare.

Hur kan vi dra nytta av AI?
– AI kan användas på många olika sätt. Från chatbotar och interaktion med medborgare till att effektivisera den interna administrationen, till exempel att effektivisera arbetsflöden, automatisera beslutsgångar. Sedan tror jag mycket på prediktion – att kunna förutse vad som kommer att hända. Alla delar av organisationen kan gynnas av AI, både internt och externt.

Hur startar man enklast upp ett arbete med AI?
– Den viktigaste delen i förändringshantering är att den berörda personalen får vara med i processen från början. Därför är det viktigt att få med medarbetarna på tåget genom att flytta fokus från att prata om effektivisering eller att sänka kostnader till att fokusera på hur anställdas arbetsvardag kommer att förenklas. Då kan man ta bort saker som personalen tidigare haft synpunkter, velat förändra eller uttryckt frustration över.” Automatisering gör dessutom att arbetsbelastningen sjunker.

Fredrik Heintz lyfte fram Arbetsförmedlingens och Skatteverkets två exempel under lunchföreläsningen. Det gäller att fånga upp det som snarlika eller närliggande myndigheter arbetat med. Både internt i landet och internationella systerorganisationer med liknande erfarenheter, menar Fredrik.

– Att våga pröva och experimentera och sedan dela mig sig är jätteviktigt. Skatteverket har dessutom jobbat externt, direkt mot medborgare. Då blir det på riktigt och samtidigt viktigt och verksamhetskritiskt, då ökar sannolikheten att lyckas. Målet är att ge bättre service till medborgarna.

Åsa Zetterberg, nationell digitaliseringschef på Regeringskansliet, Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör på Vinnova, Göran Sundin, digital strateg på Skatteverket och Johan Gabrielsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen deltog under dagen med föreläsningar och avslutande paneldebatt.