Högre löneökningstakt för kvinnliga chefer i staten

Nya siffror från Arbetsgivarverket visar att andelen kvinnliga chefer i staten fortsatte att öka förra året. Löneutvecklingen för kvinnliga chefer var också högre.

Bild: Anna Falck och Ann Johansson, Arbetsgivarverket.

En kommande rapport från Arbetsgivarverket som publiceras den 20 mars, visar att kvinnliga chefer i staten under perioden september 2016 till september 2017 haft en genomsnittlig löneutveckling på 4,0 procent, beräknat på identiska individer. Under samma period hade manliga chefer en löneutveckling på 3,6 procent. Kvinnliga chefer på samtliga nivåer knappar därmed in på de manliga chefernas högre lönenivåer.

- Jämställda arbetsplatser utvecklar den statliga sektorns effektivitet och attraktivitet, att andelen kvinnliga chefer ökar och att löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga chefer utjämnas är ett av flera viktiga mått på ökad jämställdhet inom arbetslivet, säger Ann Johansson utredare på Arbetsgivarverket

Mellan september 2016 och september 2017 ökade andelen kvinnliga chefer i staten med nästan en procentenhet och är nu cirka 44 procent. För tio år sedan var andelen kvinnliga chefer i staten drygt 35 procent.  Totalt är 52 procent av de statsanställda kvinnor och 48 procent män.

- Chefsförsörjning liksom löneutveckling handlar om att se och ta tillvara kompetens. Lönen ska bestämmas efter sakliga grunder som till exempel medarbetarens bidrag till verksamhetens resultat  och ansvar. Fler kvinnor får ökat ansvar i statsförvaltningen och vi ser också hur löneutvecklingen för kvinnliga chefer är högre än för manliga chefer. Det är en glädjande utveckling, säger Anna Falck förhandlingschef på Arbetsgivarverket.