Forum för mindre arbetsgivare växer

Årets Forum för mindre arbetsgivare lockade dubbelt så många engagerade deltagare som förra året.

Bild från Forumet för mindre arbetsgivare
Förra veckan träffades ca 30 företrädare från myndigheter med färre än 75 anställda för andra gången i Forum för mindre arbetsgivare.

Forumet är sprunget ur ett medlemsbehov och anordnas årligen och har som syfte att stödja de mindre arbetsgivarna i deras arbete med en effektiv arbetsgivarutveckling. Årets forum erbjöd deltagarna en fördjupning i frågor som särskilt lyfts fram av medlemmarna, så som delar av rekryteringsprocessen och hur man kan arbeta med aktivt medarbetarskap.

– Som ansvarig för forumet är jag extra glad att vi hade nästan dubbelt så många deltagare i år än förra året. Av Arbetsgivarverkets medlemmar är det runt 80 medlemmar som har färre än 75 anställda och vi vet att förutsättningarna för att bedriva arbetsgivarpolitik skiljer sig åt beroende på uppdrag och storlek. Forumet fyller därför en viktig funktion för att ge medlemmar med likartade förutsättningar en möjlighet att samverka utöver sektormötena, säger Ann-Christin Nilsson, rådgivare.

Mer information

Vill du veta mer och Forum för mindre arbetsgivare kan du kontakta Ann-Christin Nilsson, e-post: ann-christin.nilsson@arbetsgivarverket.se