Fördomsfri app och nytt yrke som integratör – förslag för bättre inkluderingsarbete inom staten

Ett 80-tal representanter från hela arbetsmarknaden samlades den 11 september på Kulturhuset för att ta fram lösningar på hur statliga arbetsgivare kan använda inkludering som ett verktyg för kompetensförsörjning.

Grupparbete på SKills360 Hackathon. Runt bord med fem deltagare. Fotat uppifrån

På Skills360 Hackathon mötte man frågeformuleringen om hur statliga arbetsgivare kan få tillgång till all den kompetens som står till förfogande på arbetsmarknaden.

Under året har ett tiotal workshops genomförts för att samla in erfarenheter av inkluderingsarbete i staten och på så sätt skapa en kunskapsplattform till hacket. Dagen leddes av hackvärdarna Tobias Degsell och Elcim Yilmaz

Efter att projektledare Sofia Stigendal hälsat välkommen var det dags för dagens första inspirationsföreläsning med Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan och näringspolitisk expert på Svenska handelskammaren. Genom en föreläsning som fokuserade på varför och hur inkludering är kompetens är viktigt fick hackdeltagare en tydlig utgångspunkt för resten av dagen.

Lära från andra – framgångsexempel satte ramen för dagen

Därefter bjöds fyra andra talare upp på scenen för att berätta om exempel på bra inkludering i arbetslivet. Föreläsningen gick under parollen #verksamhetenvinner.

Karin Åslund från Arbetsförmedlingens fokuserade på hur deras verksamhet gör plats för kompetens, bland annat genom att internt påverka interna normer och att skapa strukturer för att se kompetens.

Delal Apak från Novare Peritos fortsatte med att berätta om hur de tar arbetsgivaransvar för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som jobbar hos andra organisationer. Deras exempel visar hur man kan göra tid till framgång, efter ett år har hälften fått anställning. 

Helena Lönnkvist från Kriminalvården berättade om den egna verksamheten som vågat öppna upp både genom utbildningar och att se över tjänsters säkerhetsklassning.

Siduri Poli från Changers Hub talade om vikten av att stärka personer till att få drömjobbet och hur deras organisation attraherar dold talang och gör den tillgänglig för arbetsgivare. Tillsammans målade alla talare en bild med konkreta exempel på hur alla verksamheter vinner på att nå bredare och till rätt kompetens.

Nytänkande förslag i lösningar

Efter inspirationsföreläsningarna började de sexton lagen att arbeta tillsammans. Uppgiften bestod av att komma på lösningar på hur man inom staten ska bli bättre på att inkludera kompetens. Mot slutet av dagen var det dags för grupperna att redovisa sina lösningar för varandra och speciellt inbjudna gäster.

Några lösningar fokuserade på att påverka struktur och process för inkluderande rekrytering, till exempel utifrån hur man arbetar med behovsanalyser.

Andra lösningar gav förslag på hur man kan arbeta med kultur och organisationers förutsättningar för inkludering. Konkreta exempel på lösningar handlade till exempel om att introducera ett nytt yrke som ”integratör” med uppgift att hjälpa till med etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden.

Ett annat exempel handlade om att skapa en app där arbetssökande kan ladda upp CV till en databas. Rekryteraren i sin tur ser alla CV:n sorterade efter kompetens och där personuppgifter är dolda. Tekniken möjliggör fördomsfria rekryteringar.

Nästa steg i det fortsatta arbetet är att analysera alla lösningar och diskutera dessa vidare i en samverkansgrupp. Flera myndighetsdeltagare har redan tackat ja till att delta och nu bjuds samtliga av Arbetsgivarverkets medlemmar in till att vara med.

Lösningarna kommer att vidareutvecklas innan de tas vidare ut i staten. Resan för Skills360 fortsätter framåt.

Collage med flera bilder från Skills360 Hackathon

Poddavsnitt om Skills360 Hackathon!

Arbetsgivarpodden träffade Hedda Lindselius, samordnare för Skills360 Hackathon efter eventet. Lyssna gärna på avsnittet för att höra mer om dagen och de lösningar som togs fram.

Hur gick det på Hacket?