Design thinking som metod att främja innovation i statlig verksamheter

Medlemschefer, medlemsföreträdare och chefer i ledningen från tio av Arbetsgivarverkets medlemmar samlades den 23 oktober. Temat för dagen var hur design thinking som arbetsmetod kan tillämpas för att främja innovation.

Andra träffen i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram Innovation och arbetsgivarpolitik präglades av kreativitet och stort engagemang. Under dagen arbetade deltagarna med en strategisk verksamhetsidé som hade tagits fram vid den första träffen. Metoden som deltagarna använde sig av var design thinking som innebär att tänka och arbeta som en designer och som lämpar sig väl för offentlig sektor.
- Det märks att deltagarna har arbetat med frågorna mellan träffarna. Jag hoppas att deras nya kunskap kan komma till nytta i deras organsationer efter programmets slut, säger Ann-Christin Nilsson vid Arbetsgivarverket som är aktivitetsansvarig för utvecklingsprogrammet och till vardags arbetar som rådgivare.

Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann inledde dagen med att leda en diskussion om den statliga värdegrunden och om den hämmar eller främjar innovationsarbete inom statlig verksamhet. 

Lisa Carlgren är forskare vid Chalmers i Göteborg

Lisa Carlgren, forskare vid Chalmers föreläste därefter om design thinking och gav flera exempel på tjänster och produkter som har tagits fram. Det kan handla om alltifrån hur en magnetröntgenkamera är utformad för att verka mindre skrämmande för patientgruppen barn till hur man kan använda solcellspaneler som energikälla i Afrika.

Enkelt uttryckt är design thinking ett angreppssätt som handlar om att utveckla innovativa lösningar på ett användarcentrerat sätt. Genom att utgå från användarens behov, kan organisationer lösa komplexa problem på ett nytt och innovativt sätt. Metoden går ut på att förhålla sig empatiskt till användaren och sätta sig in i dennes perspektiv. Dagen avslutades med att deltagarna arbetade med att framställa prototyper av sina verksamhetsidéer genom att tillämpa desing thinking.

FAKTA / Utvecklingprogram för innovation och arbetsgivarpolitik

Programmet genomförs för andra året i rad. Syftet är att ge Arbetsgivarverkets medlemmar inspiration, kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring utveckling och innovation om hur arbetsgivarpolitiken kan bidra till ökad innovationskraft i verksamheten.