Delegation från ILO:s Utbildningscenter besökte Arbetsgivarverket

ILO - International Labour Organisation, besökte den 17 maj Arbetsgivarverket. Besökarna var deltagare i kursen Labour Relation Policies and Practices in the Public Sector vid ILO:s utbildningscenter i Turin. Kursen avslutades med en studieresa till Stockholm.

Gruppbild delegation på besökDeltagarna var från Ghana, Kenya, Nigeria, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Vietnam och Bangladesh och arbetar i offentlig sektor i sina hemländer. Dessutom deltog ILO personal från Pakistan och Turin. Robert Cloarec, utredare vid Arbetsgivarverket, presenterade partsrelationerna i den statliga sektorn, den arbetsgivarpolitiska delegeringen, vår förvaltningsmodell, ramanslagssystemet och den individuella lönesättningen i svensk statsförvaltning.

Under besöket i Stockholm fick guppen också information av Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartement samt Fackförbundet ST.