Arbetsgivarpodden: Är medarbetarenkäter ett effektivt sätt att följa upp arbetsmiljön på?

Ska frågor om ledarskap vara med i medarbetarundersökningar, ska undersökningen vara anonym, kan de användas för att utveckla verksamheten och kommer de finnas i framtiden? Det är några av frågorna som våra gäster, en professor och en HR-specialist, samtalar kring i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden. Du lyssnar väl?

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra och välfungerande verksamhet. För att veta om vi har en bra arbetsmiljö behöver vi undersöka det och ett sätt att ta reda på hur organisationen mår är att göra medarbetarundersökningar. Men, hur blir medarbetarundersökningar ett bra verktyg?

Medarbetarundersökningarna är ett verktyg för cheferna att fånga upp tidiga signaler. Det berättar Pia Westberg Larsson på Statens Maritima Museer. I podden delar Pia med sig av hur de arbetat med att utveckla och omarbeta sina medarbetarundersökningar och om vikten av återkoppling och åtgärdsplaner.  Irene Jensen på Karolinska institutet poängterar vikten av att ha en tydlig strategi, syfte och mål, att ställa rätt frågor och att man måste arbeta med resultatet. Först då blir medarbetarundersökningar ett bra verktyg.

Pia Westberg Larsson är HR-specialist på Statens Maritima museer. Hennes specialitet är hälsoutveckling, rehabilitering och arbetsmiljö. Irene Jensen är beteendevetare och professor på Karolinska institutet och har Sveriges första professur i forskning om företagshälsovårdens metoder. Sherlot Jonsson leder samtalet.

Klicka på länken nedan för att lyssna på podden. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.