Arbetsgivarpodden: Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

Nu finns ett nytt spännande avsnitt av Arbetsgivarpodden att lyssna på. Denna gång pratar vi med Tomas Rosenberg och Ann Lindblad om hur man blir en attraktiv arbetsgivare. Du lyssnar väl?

Statliga arbetsgivare behöver medarbetare med rätt kompetens för att kunna utveckla sin verksamhet, bidra till samhällsnytta och en positiv samhällsutveckling. Många myndigheter upplever idag att det blir svårare och svårare att hitta och behålla rätt kompetens i verksamheten. Hur ska man få de allra bästa att jobba hos just oss? Hur kan statliga arbetsgivare utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs? Om detta pratar vi om i senaste poddavsittet.

Med oss denna gång har vi Tomas Rosenberg från Polisen och Ann Lindblad från Arbetsgivarverket. Tomas är chef för kompetensområde chef- och medarbetarskap och har det strategiska ansvaret för polisens långsiktiga kompetensförsörjning. Ann är projektledare för Arbetsgivarverkets satsning Profilera staten som attraktiv arbetsgivare.

– Det råder stor kompetensbrist på arbetmarknaden i dag inom en rad olika områden och här är ju både privat och statlig sektor med och sliter i samma kompetens. Genom  att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke kan man förmedla en tydlig bild av vad den egna organisationen står för, säger Ann Lindblad som svar på frågan varför det är viktigt att arbeta med sitt varumärke.

– Den största fällan är, tror jag, är att man tror att detta arbete är en HR- eller kommunikationsavdelningsprodukt. Verksamheten måste känna ansvar och vara med i arbetet, säger Tomas Rosenberg.

Klicka på länken nedan för att lyssna på podden. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

Bilder på människor.
Sök 2226 jobb