Arbetsgivarpodden: Den arbetsgivarpolitiska delegeringen - ett gemensamt ansvar för effektiva verksamheter

Vad är den arbetsgivarpolitiska delegeringen, vad betyder den för statliga arbetsgivare och finns det risk att den urvattnas? Detta pratar vi om i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden som du kan lyssna på nu.

Gästar oss denna gång gör två personer med lång och bred erfarenhet av statlig sektor - Göran Ekström och Ann Follin. Göran är före detta GD på Arbetsgivarverket och en av arkitekterna till den arbetsgivarpolitiska delegeringen. Ann är överintendent på Statens museer för världskultur.  

– Den arbetsgivarpolitiska delegeringen innebär att politiken hålls utanför lönebildningen och att myndighetscheferna har det fulla arbetsgivaransvaret för sin verksamhet, säger Göran Ekström som svar på frågan vad den arbetsgivarpolitiska delegeringen är.

– För mig som myndighetschef betyder den att jag får större möjlighet att verksamhetsanpassa och fatta beslut utifrån vad min verksamhet behöver och framför allt att kunna använda lönen som instrument för utveckling, säger Ann Follin.

Klicka på länken nedan för att lyssna på podden. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.