Arbetsgivardagen 2018: Ett lustfyllt ledarskap

Arbetsgivarverkets generaldirektör, Eva Liedström Adler, hälsade igår närmare 300 statliga chefer välkomna till Arbetsgivardagen 2018 där fokus låg på det moderna ledarskapets utmaningar.

Dagen inleddes med två parallella spår – sektormöte för medlemsföreträdare och årsmötet/arbetsgivarkollegiet för medlemschefer.

Arbetsgivarverkets styrelseordförande, Christina Gellerbrand Hagberg, riktade på årsmötet ett varmt tack till fyra av ledamöterna som avgått under året. Det var Sigbritt Karlsson, Maria Hemström Hemmingsson, Ann-Marie Begler och Dan Eliasson.

Årsmötet beslöt samtidigt att till regeringen föreslå följande som nya ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse:

  • Johan Sterte, Karlstads universitet (nyval)
  • Kristina Svartz, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (nyval)
  • Nils Öberg, Kriminalvården (nyval)

Se hela listan med årsmötets förslag till styrelse

Innan årsmötet avslutades passade Eva Liedström Adler också på att informera om att Arbetsgivarverkets ståndpunkter har setts över och reviderats och att de finns att läsa på webbplatsen.

Gemensamt sektormöte

Samtidigt som arbetsgivarkollegiet pågick en trappa upp hölls ett gemensamt sektormöte för medlemsföreträdare. Temat för dagen var kompetensförsörjning och hur staten kan rekrytera framtida medarbetare med bakgrund från yrkeshögskolan. Dagens föreläsare var Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan

– Vi utbildar vuxna människor som vet vad de vill. Merparten av våra studenter är över 30 år och ungefär 30 procent av våra studenter har en eftergymnasial utbildning. Varje år utexamineras omkring 13 000 studenter och ett år senare har 93 procent jobb, sa Christer Bergqvist.

Under senare år har antalet utbildningar utökats successivt och bara inom IT finns idag allt från IT-säkerhetsarkitekter till spelanimatörer och customs compliance specialists.

– Ett medskick till er är att ni som myndighet själva kan bli utbildningssamordnare inom olika yrkesområden vilket många också har gjort. Försvarsmakten är en av de myndigheter som för diskussioner med Yrkeshögskolan om validering och att samordna utbildningar för exempelvis sjukvårdare, militära skyddsvakter och tekniska yrken.

Ledarskap ur nytt perspektiv

Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör

Efter de två parallella mötena fortsatte sedan eftermiddagen med ett gemensamt program där fokuset låg på ledarskap. Linda Nyberg var dagens moderator. Linda arbetar som chef i public affairs och marknadsföring på Apoteket AB.

Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör, såg fram emot en spännande eftermiddag:

– Förväntningarna på Arbetsgivardagen är alltid stora eftersom vi är en medlemsorganisation och har som uppgift att samordna och utveckla arbetsgivarpolitiken. Den här gången har vi valt att lyfta fram ledarskap ur ett annat perspektiv än tidigare: Vad krävs av oss för att skapa arenor där vi inom staten kan få syn på kompetens och inkludera andra än de gängse normerna i vår kompetensförsörjning?

Senaste nytt om Skills360

Karin Åslund välkomnades sedan upp på scenen. Karin är projektledare för Skills360 och hon berättade kort om vad som nu händer efter höstens kunskapshack.

Karin Åslund, projektledare för Skills360

– Efter vårt kunskapshackaton har vi klustrat ihop olika utvecklingsområden inom kompetensförsörjningen och kommit fram till fyra områden som vi ska arbeta vidare med.

Skills360 handlar om att se kompetens från alla vinklar, men också om att se nya lösningar genom att arbeta med innovation som process. För att ta hand om alla dessa idéer och tankar har man bildat en samverkansgrupp. Idag är Kriminalvården, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet, Regeringskansliet, Myndigheten för delaktighet och Post-och telestyrelsen med i gruppen, men det finns plats för många fler, hälsade Karin.

Arbeta tillsammans - inte bara samtidigt

Därefter var det dags för dagens huvudtalare, ledarskapsutvecklaren Linda Hammarstrand, att inta scenen. Linda fyllde hela salen med energi och engagemang när hon pratade kring temat arbeta tillsammans – inte bara samtidigt.

Linda Hammarstrand, ledarskapsutvecklare

– Vi har alla meningsfulla arbeten, men vi har glömt bort att beskriva värdet av det vi gör. Det är företag som Disney däremot väldigt bra på. De ser till att skapa en tydlig vision som medarbetarna kan bli en del av och på så sätt byggs företagskulturen upp och skapar ett mervärde för kunden.

Den röda tråden i framgångsrika organisationer går, enligt Linda, via ledarskapet. Ledarskapet ska skapa lust och samarbete. Med hjälp av ett gott ledarskap kan vi både samarbeta, bygga värderingar och skapa lust. Hon menar också att allt handlar om att vara uppdaterad idag.

– Det var inte bättre förr, du var bättre förr!

Linda Hammarstrand myntade ett begrepp som sedan hördes i flera samtal under eftermiddagen: att värna sin ”Astrid”. Med inspiration från Astrid Lindgrens Värld måste varje organisation hitta sin ”Astrid”, alltså det värde som andra uppskattar och som genomsyrar hela verksamheten.

Passet avrundades med en paneldiskussion. I panelen deltog förutom Linda Hammarstrand också Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens Fastighetsverk, Anna Eriksson, generaldirektör DIGG Myndigheten för digital förvaltning, Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS, Barnens rätt i samhället och Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket.

Paneldiskussion 

Brexit och bugdet

Dagen avslutades med regeringens förvaltningspolitiska seminarium. Här fick vi en lägesbild av Brexitförhandlingarna av Jan Olsson, ambassadör i frågor rörande Storbritanniens utträde ur EU och Mårten Wierup, ämnessakkunnig. Därefter följde en genomgång av vilka principer som gäller för årets budgetproposition. Från Finansdepartementet deltog departementsråden Claes Lindgren och Francisca Ramsberg.

Arbetsgivarverkets generaldirektör, Eva Liedström Adler, tackade alla för en bra dag och konstaterade att surret under dagen varit intensivt vilket tyder på en dag med ett stort engagemang.

Bilder från Arbetsgivardagen 2018