Arbetet inför Arbetsgivarverkets hackathon drar igång

Nu drar Arbetsgivarverkets arbete inför höstens hackathon om att inkludera kompetens igång med en första workshop. Kom och var med!

Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom workshoppar och till sist ett hackathon vill vi ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter som finns i staten och, inte minst, hitta nya lösningar på hinder som vi identifierar.

Den 14 februari håller vi en workshop där vi fördjupar oss i utmaningar, möjligheter och potentialen i att ta vara på all kompetens i samhället.

Arbetet riktar sig till dig som jobbar med inkludering på arbetsplatsen och/eller är involverad i myndighetens rekryteringar. Vi tänker oss att du till exempel är chef, kommunikatör, expert eller jobbar verksamhetsnära med frågorna.

Vill du vara med? Läs mer om hackathon, workshoppar och hur du anmäler dig på #AGVHackathon2018