Ansök till Skills360 Hackathon!

Vill du vara med på höstens stora satsning för inkludering? Ansök nu på www.skills360.se.

Den 11 september träffas myndigheter, intresseorganisationer, näringsliv och start-ups för att delta i Skills360 Hackathon. Uppgiften är att tillsammans skapa lösningar för att inkludera kompetens som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Statliga arbetsgivare har en viktig roll i arbetet.

Vill du vara med? Ansök till Skills360 Hackathon nu!