Stort intresse bland högskolestudenter att jobba statligt

En ny undersökning från Arbetsgivarverket och Universum visar att nästan 30 procent av högskolestudenterna överväger att arbeta statligt efter examen.

Nästan 22 000 studenter inom olika utbildningsinriktningar på högskolor och universitet har fått ta ställning till frågan om de aktivt funderat på att jobba statligt. 28 procent av respondenterna svarar ja på denna fråga. Inom de större utbildningsinriktningarna för statlig sektor är intresset för statligt jobb som störst inom kategorierna jurister, samhällsvetare och naturvetare där cirka 40 procent av de svarande överväger en statlig karriär.

I undersökningen specialstuderas svaren från drygt 15 000 respondenter inom ett antal utbildningar och områden för att visa vilka faktorer som bygger attraktivitet och styr val av framtida arbetsgivare. Förutom att mäta statens attraktivitet och de faktorer som styr karriärval belyser också undersökningen frågor om de viktigaste kanalerna för att profilera sig som attraktiv arbetsgivare. 

Lars Andrén, kommunikationschef, Arbetsgivarverket- Att staten ska profilera sig som attraktiv arbetsgivare är en av de prioriterade frågorna i den arbetsgivarpolitiska strategin och vi vet att intresset är stort bland Arbetsgivarverkets medlemmar att ta del av studenternas syn på attraktivitet. Det finns många spännande resultat i undersökningen så det känns roligt att kunna presentera det här materialet, säger Lars Andrén kommunikationschef.

Mer information

Läs mer och ladda ner rapporten:

Vill högskolestudenter jobba statligt - en undersökning om högskolestudenters syn på attraktivitet, karriär och statliga jobb