Anmäl dig till utvecklingsprogram om innovation och arbetsgivarpolitik

Snart drar Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram igång om vilken arbetsgivarpolitik som ligger bakom en innovativ organisation.

Fortfarande finns ett fåtal platser kvar till Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram om innovation och arbetsgivarpolitik. Programmet vänder sig till Arbetsgivarverkets medlemmar som har mellan 75 och 1 000 anställda. Varje medlem deltar med en konstellation bestående av generaldirektör eller högsta chef, en person i ledningen som företräder kärnverksamheten samt medlemsföreträdaren gentemot Arbetsgivarverket.

Syftet är att ge medlemmarna inspiration, kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring utveckling och innovation om hur arbetsgivarpolitiken kan bidra till ökad innovationskraft i verksamheten. Aktuella teman för utvecklingsprogrammet är omvärlds- och framtidsfrågor, ledning och kultur samt styrning och uppföljning. Programmet omfattar fyra heldagar 30 mars, 27 april, 1 juni och 28 september.

Den första dagen, 30 mars inleds av Eva Liedström Adler, generaldirektör för Arbetsgivarverket. Annika Steiber leder gruppen genom resten av dagen och håller även workshops. Annika Steiber är civilingenjör i industriell ekonomi, doktor i Management of Technology samt författare till boken Googlemodellen som bygger på Annika Steibers avhandling om den kreativa anda och innovationskraft som har blivit Googles kännetecken. Annika har även haft uppdrag inom offentlig förvaltning och hennes bok används ofta som handbok för ledarskap för ökad innovationskraft.

Så här anmäler du dig: Skicka din anmälan med e-post till: ann-christin.nilsson@arbetsgivarverket.se