Uppmärksammat fall om arbetsskyldighet avgjort i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen, AD, har idag meddelat att arbetstagarna vid Fastighetsmäklarinspektionen, efter omlokalisering från Stockholm till Karlstad, är arbetsskyldiga på den nya orten.

Arbetsgivarverket hävdade att, i de fall arbetsgivaren och arbetstagaren inte ingått någon överenskommelse om stationeringsort, föreligger det arbetsskyldighet i hela landet oavsett var myndigheten är placerad. Detta resonemang stöds nu av AD. ST och Jusek hävdade att vid omlokalisering skulle utgångspunkten vara att arbetsskyldigheten var begränsad till den aktuella verksamhetsorten, om inte något annat överenskommits.

Till Arbetsdomstolens webbplats