Unikt deltagande av parterna vid EU-toppmötet

De svenska arbetsmarknadsparterna är inbjudna att delta vid toppmötet i Göteborg imorgon.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler deltar bland annat vid ett seminarium om villkoren i arbetslivet. Eva kommer där att, tillsammans med TCO:s ordförande Eva Nordmark, berätta om hur fack och arbetsgivare i Sverige arbetar gemensamt för en god arbetsmiljö.

– Den svenska modellen är en konstruktiv kraft om den får förutsättningar att fungera: förtroende, tid och kapacitet. Vi är stolta över att den lyfts som ett välfungerande exempel vid toppmötet, säger Eva Liedström Adler.

Följ hela mötet live här: www.socialsummit17.se